Reference

 

Seznam akcí realizovaných za období roků 2003 – 2011 :

 

              

Seznam akcí 2003:          

                                                                         

- Oprava zdroje K9 na ulici Jiřího z Poděbrad v Šumperku,                                    

- Výstavba EC a tepelná izolace vnitřních rozvodů OP papírna Olšany                      

- Rekonstrukce bytového dumu Komenského, Kralupy nad Vltavou                         

- Ústřední vytápění pro dvě bytové jednotky Smetanova 211, Kralupy                      

- Rekonstrukce ZTI bytového domu Ostrovského 33, Praha 5                                    

- Rozvod potrubí ÚT v objektu Robotárny, Vlastivědné muzeum v Šumperku                       

- Instalatérské práce na zakázce T-Mobile, Praha                                                        

- Rozvod stlačeného vzduch „ SPIDER “ - Kimberly - Clark, Jaroměř                       

- Rozvod STL prum.plynovodu- SG Vertex Litomyšl - Stavba Vltava         

 

              Seznam akcí 2004:

 

 - Rekonstrukce bytového domu Janáčkovo náb. Praha  /vodo,kanalizace,topení/  

 - Rekonstrukce bytového domu U Nikolajky Praha  /plyn,vodoinstalace/                  

 - Oprava rozvodu plynu Hořejší nábřeží Praha                                               

 - Dodávka a montáž UT, ZTI Smetanova ul. Kralupy n/V                                          

 - Přístavba haly nové úpravny OP Olšany /část ústřední vytápění/                   

 - Oprava zdroje K9 – J. Poděbrad  /výměna 3ks pl.kotle/                                           

 - Polyfunkční dům Běžecká ul. Praha /montáž UT,ZTI/                               

 - HELLA Mohelnice – Přístavba haly  /rozvody UT/                                   

 - Přístavba tělocvičny ZŠ Rapotín  /rozvody UT/                                                       

 - Rozvod UT – Obchodní centrum Karlovy Vary                                                       

 

              Seznam akcí 2005:

 

- Provedení výměny potrubních rozvodů páry, Pars nova a.s. Špk.                 

- Rekonstrukce RD Karlovice                                                                           

- Výměna potrubí pitné a užitkové vody Pars nova a.s. Špk.                           

- Montáž vnitř.a vnějš.rozvodů ve skladu chemikálií OP papírna Olšany        

- Dodávka a montáž vnitřního plynovodu – SIEMENS Mohelnice                  

- Chlazení kondenzátu – kotelna OP papírna Olšany                                       

- Ústřední vytápění, ZTI a plynovod – Smetanova 211,216, Kralupy n./Vlt.   

- Zdroj stlačeného vzduch ČEZ a.s. Elektrárna Hodonít                                    

- Oprava zdroje K12 na ulici ČSA v Šumperku                                               

- Rekonstrukce rozvodu zemního plynu kotelny K12 ČSA Šumperk              

- Provedení STL rozvodu zemního plynu, OP Papírna Olšany                         

 

              Seznam akcí 2006:

             

- Výměníková stanice v objektu staré kotelny, OP papírna Olšany               

- Vnitřní plynovod, Ronal Pardubice                                                            

- Plynoinstalace, zdravoinstalace a vytápění Hotel Slovan, Jeseník              

- Požární vodovod a stlačený vzduch Groz Beckert Lužice u Hodonína       

- Rekonstrukce ÚT – ZŠ Zlaté Hory, Wolkerova                                          

- Ústřední vytápění, Seeber Kopřivnice                                                        

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

 

Seznam akcí 2007:

 

- Vytápění pracovišť v objektu adjustace, Pila Javořice, Ptení                                               

- Ústřední vytápění, vnitřní plynovod, Brose Kopřivnice                              

- Dodávka a montáž plynové kotelny, Hotelový dům, Uničov                     

- Výměníková stanice a horkovodní most, ZENTIVA Praha                                      

- Vytápění pracovišť v objektu adjustace, část 2, Pila Javořice, Ptení             

- Provedení výměny potrubních rozvodů požární vody, Pars nova a.s. Špk.  

- Rekonstrukce rozvodů užitkové a pitné vody, Pars nova a.s. Špk.               

- Potrubní rozvody v rámci stavby PCC Olšany                

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

 

              Seznam akcí 2008:

 

- Demontáž ÚT v objektu - domov důchodců Červená Voda                                     

- Oprava rozdělovačů TÚV a ÚT v domově důchodců v Červené Vodě                    

- Dodávka a montáž potrubních technologických rozvodů v rámci instalace           

  kogenerační jednotky v kotelně ÚSP Mladeč - Nové Zámky                                    

- Dodávka a montáž potrubních technologických rozvodů v rámci stavby              

  „Instalace 2 kogeneračních jednotek v nemocnici Šumperk“                      

- Montáž teplovodu k nám.Republiky, Šumperk - kotelna K9                                    

- Montáž rozvodů a těles pro ÚT - pavilon D, domov důchodců v Červené Vodě                 

- Montáž předizol.potrubí v rámci stavby „Bioplyn. stanice Šumperk Temenice"       

- Rozvody topení a chladu na stavbě The Orchad – Admin.budova III, Ostrava         

- Dodávka a montáž vnitřního plynovodu na zakázce Brose III Kopřivnice   

- Dodávka a montáž ocelového potrubí stl. a ntl. Zemného plynu pro objekty           

  C3, C4,C5 a C6 v rámci akce ORPA PAPÍRNA, a.s. v Lanškrouně                          

- Odbočka předizol.potrubí na akci Tenisová hala, Frýdlant nad Ostravicí        

- Dod.a mont.termostat.regulací leštiček v CeramTec Czech Republik s.r.o.   

- Topenářské práce na akci Česká zemědělská univerzita, Praha 6 - Suchdol          

- Potrubní rozvody v rámci stavby PCC Olšany                                            

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

 

              Seznam akcí 2009:

 

- Oprava stávajícího vytápění elektrorozvodny TOL – Dalkia ČR, a.s.           

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

- Plynofikace bytového domu č.169 Zvole                                                    

- Výměníková stanice objektu D – ul.Langrova, Šumperk                                       

- Montáž předizolovaného potrubí na akci kotelna K11 Horova, Šumperk   

- Celoroční servis Schaefer Kalk Tschechien s.r.o., Olšany                                     

- Zhotovení plynu na akci Bytový dům Eliášova ul. Praha 6-Bubeneč         

- Zhotovení ústředního topení na akci Bytový dům Eliášova ul. Praha 6-Bubeneč

- Instalace parního plynového kotle v OLMA, a.s. Zábřeh                                          

- Montáž parního plynového kotle na akci SELIKO Opava                                         

- Výstavba teplovodní kotelny 13,5 MW na akci Siemens Mohelnice          

- Montáž armatur, čerpadel a rozvodů potrubí ÚT na akci „ Revize a oprava          

  otopného systému v Základní škole Pražská v Benátkách nad Jizerou“           

- Oprava vadných potrubních rozvodů a tepelných izolací horkovodní kotelny      

  V závodě Adriana – výrobce těstovin s.r.o. v Litovli

- Rekonstrukce rozvodů pitné a užitkové vody Pars Šumperk                                 

- Přeložka potrubí ve stolárně, Pars Šumperk                                                

- Přípojka plynu-obchodní měření, Pars Šumperk – Lakovací box               

- Vnitřní plynovod, připojení hořáků, Pars Šumperk – Lakovací box           

- Vytápění, připojení páry, Pars Šumperk – Tlakové mytí                             

- Drobné opravy v závodě Pars nova a.s. Šumperk  

 

                          Seznam akcí 2010:

 

- Celoroční servis CeramTec, Šumperk                                                                      

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

- Celoroční servis Schaefer Kalk Tschechien s.r.o., Olšany                                     

- Výměna napájecího potrubí kotlů K1-K3 plynové kotelny, Pars nova,Špk.          

- Oprava horkovodní stanice výměna 3ks výměníků a šoupátek, Pars nova, Špk.   

- Výměna venkovních podzemních rozvodů pitné a užitkové vody, Pars nova, Špk.

- Montáž potrubí TUV Isopex, Isoplus, Vrchlikého ul. Šumperk                     

- Rekonstrukce horkovodní kotelny ve spol. Adriana-výr.těstovin, Litovel     

- Parní kotelna v Šumperské nemocnici a.s.                                                  

- Montáž strojního zařízení, potrubí a armatur, Nestlé-Česko s.r.o. Holešov 

- Montáž 3ks výměníků napájecí vody na kotelně OP papírna, Olšany        

 

              Seznam akcí 2011:

 

- Celoroční servis CeramTec, Šumperk                                                        

- Celoroční servis OP papírna Olšany                                                           

- Celoroční servis Schaefer Kalk Tschechien s.r.o., Olšany                                     

- Zhotovení otvorů DN 400, Epcos s.r.o. Šumperk                                       

- Výměna radiátorů v objektu OÚ Zvole                                                       

- Oprava sociálního zařízení v ZŠ Zvole                                                       

- Oprava horkovodního potrubí v Hlavní hale, Pars nova a.s. Šumperk        

- Výměna 3ks výměníků a šoupátek horkovodu na kotelně Pars nova a.s., Špk.     

- Přeložení rozvodů tlakového vzduchu, Pars nova a.s. Šumperk                 

- Rekonstrukce vodovodu Š5-Š6, Pars nova a.s. Šumperk                                       

- Výroba a montáž vým.stanice, Polyfunkční dům, Langerova ul. Šumperk 

- Montáž potrubí Isopex, Sateza a.s. Šumperk